SI-forum, 13. november 2019

Velkommen til samling i SI-forum!

Tid: Onsdag 13. november kl. 16:30-20:30
Sted: Rohde & Schwarz, Østensjøveien 32, 0667 Oslo


Seminaret er GRATIS, men vi ønsker at du melder deg på her:
https://www.facebook.com/events/380809895927253/

Det blir enkel servering, type pizza e.l. så det er bare å komme rett etter jobb!

Foreløpig oversikt over foredrag:

Bjørn Sveum, Rohde & Schwarz:
Fasestøy og jitter – to sider av samme sak?

For å sikre god signalintegritet trenger man å ha kontroll på stabiliteten på både oscillatorer og selve datasignalene. Men hvilke fasestøy målemetoder bør man bruke for klokke og data?

Haldor Husby, Data Respons:
Å JOBBE MED TRE – SI i trefasesystemer

Er signalintegritet tre ganger så vanskelig når strømmen er fordelt mellom tre ledere, eller like lett?  Hjernen er rigget for dualitet, og sliter med trefoldighet, men fysikken er den samme. Vi ser på et noen trefasesystemer, presenterer en rutingsstrategi, og diskuterer om de kan  belyse og underbygge generelle prinsipper.

Thomas Ginell, Analog Devices:
Different ways a power supply affect signal integrity and how to handle it

The basics of switch mode power design and how it affects its neighborhood, and therefore also possibly signal integrity. PCB level EMI, dynamics and interaction with a power supply, tools that can be used to ensure stability and performance and lesser known issues to consider will be covered.

Erik Lea, Gundersen & Løken:
EMI Considerations for PCB design

Electrical and electronic products for commercial sale are required to pass EMI/EMC tests for all power cables, signal cables and the product itself. A particular concern is the power connection or connections to systems with switched mode power supplies. This talk is not about the actual testing, but about rules of thumb for minimising EMI issues.

Bjørn Sveum, Rohde & Schwarz:
Power integritet: Hvordan og hvorfor måle DC matespenning

Praktiske eksempler på innvirkning av ustabile Power rail og hva dette betyr for høyhastighets signaler.

Halvor Liland, Thales:
Cross Talk i transmisjonslinjer

I denne presentasjonen ser vi på Cross Talk mellom transmisjonslinjer. Begrepene NEXT, nær ende Cross Talk og FEXT, fjern ende Cross Talk blir definert. Videre behandles kapasitiv og induktiv kobling. Cross Talk behandles med LTSpice og HyperLynx simuleringer for deretter å se på dette i et virkelig kortutlegg. Til slutt gis det retningslinjer for hvordan redusere Cross Talk.


Se også vår gruppe på Facebook.
Vi er også på Slack.