SI-forum V19: Faglig treff for signal- og powerintegritet

Tid: Onsdag 5. juni kl. 17:30
Sted: StartupLab, Forskningsparken, Oslo

SI-Forum er en faggruppe hvor vi utveksler erfaringer med signal- og powerintegritet i elektronikk. Første treff er i StartupLab i Forskningsparken i Oslo onsdag 5. juni kl. 17:30. Det blir enkel bevertning. Kom for å lære mer om disse temaene og for å treffe andre som jobber med kompleks elektronikk-konstruksjon.

På første møtekveld har vi disse spennende temaene: Børge Strand-Bergesen demonstrerer en enkel og rimelig nettverksanalysator, Halvor Liland snakker om Powerplan-impedans, Eivind Eriksen snakker om PDN-simulering med verktøy fra Altera/Intel.

Seminaret er åpent for alle, men meld deg på slik at vi vet hvor mange som kommer!

Påmelding her: https://www.facebook.com/events/329306874406179/

Facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/261787474700652/

AGENDA:

Velkommen til SI-forum!

(Rune Bæverrud, Graphcore)

Studiet av SI (Signalintegritet), PI (Powerintegritet), EMI/EMC (Elektromagnetisk Interferens/Kompatibilitet) og Maxwells likninger, er alle viktige tema for å kunne forstå oppførselen til moderne, avansert elektronikk. Endelig har vi nå fått en møteplass i Norge for å kunne diskutere disse temaene. Hva er motivasjonen for å starte SI-forum? Hvem, hva, hvorfor og hvordan?

Rune Bæverrud er hardware ingeniør hos Graphcore.

Nettverksanalysator – gode målinger uten å tømme kontoen

(Børge Strand-Bergesen, Henry Audio)

Mange ser på analoge kretser som ren magi. Nettverksanalysatoren er et verktøy som gjør mye av det magiske forståelig og synlig. Dessverre koster nettverksanalysatorer ofte veldig mye. Vi kjører en demo på en enkel USB-basert nettverksanalysator til bare USD 500. Analysatoren kan gjøre veldig mye. Vi har valgt å vise hvordan avkoblingskondensatorer virker sammen med hverandre, og sammen med routing på et kretskort.

Børge Strand-Bergesen driver Henry Audio og arbeider som mentor og konsulent innenfor design og industrialisering av elektronikk.

PDN-simulering med verktøy fra Altera/Intel

(Eivind Eriksen, Dolphin Interconnect Solutions)

Det blir en live demonstrasjon av PDN verktøy fra Intel sammen med tips om hvordan man enkelt kan oppnå riktig impedans i PDN.

Eivind er principal hardware engineer hos Dolphin Interconnect Solutions. Han har jobbet med signalintegritet, PDN og EMC siden tidlig 2000-tall.

Powerplan impedans – en studie med simuleringer og virkelig kretskort

(Halvor Liland, Thales)

I denne presentasjonen vil vi se på begrepet «powerplan impedans» og hvorfor dette blir en designparameter det er viktig å ta hensyn til i lav-volt design med store strømmer. For å studere dette nærmere er det laget et enkelt fire-lags kretskort for se på sammenhengen mellom teori, simuleringer og slik et virkelige kortet oppfører seg med hensyn på powerplan impedans.

Presentasjonen begynner med en kort teoretisk innføring til kapasitans, induktans og impedans i powerplan, for deretter å fortsette med LTSpice og HyperLynx simuleringer for å studere impedansprofilen i et planlagt kretskort (stack-up) uten og med avkoblingskondensatorer. Vi fortsetter med å se på teknikker for å måle impedans i powerplan ved hjelp av en nettverksanalysator og hvordan slike målinger på testkortet korrelerer med simuleringene. Til slutt vises en foreslått designflyt for å oppnå en powerplan impedans som oppfyller designkravene, eller «target impedance» i fagspråket.

Halvor Liland er hardware ingeniør hos Thales Norway, der han har vært i 35 år. I jobben har han spesiell fokus mot signal- og powerintegritet. Utenom jobben er han radioamatør med særskilt interesse for Software Definert Radio og digital signalbehandling i software på PC og i FPGA.

VEL MØTT!